Escola

SOM UNA ESCOLA PER A TOTHOM AMB UN PROJECTE PER A CADASCÚ; UNA ESCOLA ON APRENEM JUNTS 

La nostra escola es caracteritza perquè és:

· OBERTA a tothom i INCLUSIVA. Treballem per tal de potenciar totes les capacitats dels infants, amb uns objectius comuns, sempre tenint present les realitats del moment en què vivim i la diversitat que presenta cadascun dels nostres alumnes.

· ACOLLIDORA. Fomentem una relació propera i distesa entre els nostres alumnes -i les seves famílies- i els docents, procurant un ambient familiar entre tots els membres de la comunitat educativa.

· PARTICIPATIVA. Treballem perquè els nostres alumnes, les nostres famílies i els nostres docents s’impliquin activament en el dia a dia de l’escola i en la construcció del nostre model educatiu.

· ARRELADA a la nostra comunitat, al barri, a la ciutat i al país. Portem 325 anys oferint el nostre servei educatiu a la ciutat de Vic, i promovem el coneixement de la nostra cultura i l’estima vers les nostres tradicions i els nostres costums.

· INNOVADORA. Ambients, projectes, treball cooperatiu, noves tecnologies, plurilingüisme... Posem les innovacions metodològiques al servei del nostre objectiu: la formació integral del nostre alumnat.

· COMPROMESA amb la tasca educativa i amb tot allò que implica. Ens agrada educar persones. El nostre equip docent està implicat en el creixement integral dels nostres alumnes. Acompanyem cada alumne en la seva trajectòria vital i acadèmica. Eduquem els nostres infants per fer-los autònoms i lliures, creatius, curiosos, crítics, i amb uns valors que els enriqueixin com a persones; perquè siguin feliços i competents.

L'equip humà de la nostra escola està format per personal docent, monitors, vetlladors i personal d’administració i serveis, tots ells implicats en l’educació i el benestar dels alumnes., compromesos en la formació i en la millora continuada de la pràctica educativa.